A resposta que deixou o coitado abalado pelo resto da vida